Äîáğî Ïîæàëîâàòü Ìåæäóíàğîäíîå Åâğàçèéñêîå Äâèæåíèå
Ara 
 
                             

20 èşëÿ, ñóááîòà Íîâîñòè Ğåãèîíû Åâğàçèéñêèé Ñîşç Ìîëîä¸æè Åâğàçèÿ-Ò Åâğàçèéñêîå îáîçğåíèå Àğêòîãåÿ  

Counters
Rambler's Top100..

Dugin

AVRASYA


· Eurasian theory in 4 maps >>

The headquarter of International Eurasian Movement is present in Russian Federation, Moscow, 115432, 2 Kozhuhovskoy proezd, d.12, str.2

Tel/fax: +7(095)7836866.

e-mail: Dugin A.G. - dugin[@]dugin.ru;

Secretariat – info[@]evrazia.org;

Analytical Bureau – ksa[@]evrazia.org;

Press-service – press-center[@]evrazia.org

ßíäåêñ.Ìåòğèêà Ğåéòèíã@Mail.ru .!.
Aleksander Dugin | AVRASYA VİRAJINDAKİ TÜRKİYE 9 èşë 2010, 22:23


Aleksander Dugin

AVRASYA VİRAJINDAKİ TÜRKİYE

ABD’nin baskısına rağmen Türkiye Parlamentosu Irak’a karşı askeri harekat yürütmek amacıyla Amerikan askerlerinin Türkiye’deki üsleri kullanmalarına izin vermeyen bir karar aldı. Bu, İkinci Dünya savaşı sonundaki dönemden bu yana eşine rastlanmamış olan Orta Doğulu bir uydunun Atlantik ötesi patronunun “itaatsizliğidir”.

Bölgesel çıkarlarından yola çıkan Türkiye’nin Irak’taki savaşa karşı olması için tüm sebepler mevcuttur. İlk olarak, Saddam Hüseyin rejimi laik bir rejimdir ve İslam faktörünün yükselişini bazan oldukça sert dizginlemektedir ki, bu Kemalizm’in mantığına tamamıyla uymaktadır. İkinci olarak, Saddam Hüseyin rejiminin ortadan kaldırılması otomatik olarak Irak Kürtleri’nin ayrı bir devlet oluşumu ilan etmelerine yol açacaktır ki, bu da Türkiye’deki ayrılıkçı Kürtleri’nin eylemlerine ivme kazandıracaktır.

Mesele Türkiye’nin son yıllarda sadece bölgesel değil, daha geniş anlamda medeniyetler düzeyinde jeopolitik konumunu ciddi bir şekilde yeniden gözden geçirmesinden kaynaklanmaktadır. Türkiye’yi “Batı yanlısı, Avrupa Birliği için can atan, Washington’a tam boyun eğen” olarak kabul etmeye alışık dış gözlemcilerin hemen hemen hiç fark etmedikleri bir şekilde Türk elitinin genel ruh hali nitel olarak değişmiştir. Türkiye “Soğuk savaşın” sert çerçevesi dışında kalınca kendisinin Avrasyalı bir devlet olduğunu kavradı. Bu formül Türkiye’deki belli başlı politik güçler için bir kurtarıcı oldu: Avrasyacılığın Batılı modelin sıkı sıkıya takip edilmesini reddetmesi gelenekselcileri (Erbakan’ı ve arkasından gelen Erdoğan’ı) tatmin ediyordu; Avrasyacılığın “Ulusal ve kültürel kimliğini muhafaza ederek Batı’ya yönelmek” şeklinde yorumlanabilir olması, askeri çevreleri ve Kemalistleri kendine çekti. Avrasyacılık Türk toplumundaki iki karşıt kutbu yani, İslami ve laik kutupları birleştirmede ideal bir dünya görüşü aracı oldu.

Devami...
Avrasya Hareketi'nin lideri Aleksandr Dugin: "Ben çok kutuplu globalleşme sürecini destekliyorum 9 èşë 2010, 22:22


Avrasya Hareketi'nin lideri Aleksandr Dugin:
"Ben çok kutuplu globalleşme sürecini destekliyorum"

“Avrasya Diyalog Platformu” dergisine verilen mülakat

2001 yılı Nisan ayı sonunda medya tarafından Rusya'da politik ve sosyal bir oluşum olan Avrasya Hareketi'nin kuruluş toplantısının yapıldığı haber verildi. Bu durum, Avrasyacılık'ın bütün kamuoyu tarafından benimsendiği ve siyasî bir güç haline geldiği manasına mı geliyor?

Bizde Avrasyacılık fikirlerinin yeni olduğunu söylemek yanlıştır. Yalnız bu etapta biz kendimize yakın olan entellektüel merkezleri ve politikacıları birleştirmek için çalışıyoruz. İş adamları, dünyanın gerçekleriyle tanıştıktan sonra daha önce ihmal ettikleri bazı işlemlerle karşılaşınca, çağdaşlaşmanın global kurallarını, görünmeyen dünya güçlerinin birbirlerini nasıl etkilediklerini merak etmeye başladılar. Bu bilgiler ticarette büyük önem kazandı. Bunlardan habersiz olanlar ise büyük gelir kayıplarına uğrayabilirlerdi. Bahsi geçen faktörler, Avrasyacılık hareketimizi, ekonomik, sosyal ve entellektüel alanlara yeni bir bakış açısı kazandıracak sosyal ve politik bir güç haline getirmiştir. Biz, "bakış açısı" prensibine dayanan bir siyasî hareketiz.

Jeopolitik bilimi açısından "Avrasya" terimi nasıl açıklanabilir?

Benim için Avrasya jeopolitik bir kavramdır. Bu kavram, jeopolitik uzmanlarının "temel şema" olarak sundukları manzarada, güçlerin dağılımına bağlıdır; Avrasya, Rusya, Sovyetler Birliği veya onun benzeri olan Rusya Federasyonu artı BDT'ye bağlı bloktur. Avrasya, coğrafî veya kıtasal bir kavram değildir. Moskova Prensliği'nin yükselmeye başlamasıyla Rus halkının, Rus devletçiliğinin gelişme seviyesidir. Moskova Prensliği'nden önce Avrasya, Cengiz Han'ın İmparatorluğu idi.

Devami...
Dr. Cüneyt Akalin | Freedom for the weekly "Aydinlik" magazine and its editors | 25.12.2009 6 ÿíâ 2010, 00:38


Freedom for the weekly "Aydinlik" magazine and its editors

Remarkable developments which will have a deep impact on the future of the region have been recently observed in Turkey. 6 December 2009 issue of the weekly magazine "Aydinlik", one of the most influential press organs of the opposition in Turkey was seized and its publication was banned for one month.

This penalty is reminiscent of the court decisions of the military rule of the 1980’ies. It is censure on the media. Article 28 of the Turkish Constitution stipulates that "the press must be free and it cannot be censored." However, it is a known fact that the US collaborators have no respect for law. On the other hand, Turkey, where this court decision was taken is a country the intellectuals of which have been fighting against censorship for over 100 years.

What is interesting is that this penalty on "Aydinlik" came right after the tete-a-tete meeting of Mr. Tayyip Erdogan, prime minister of Turkey, with the US president Obama. It is a strong possibility that the banning of "Aydinlik" was decided at this meeting.

The reason for the seizure and the banning of "Aydinlik" is stated by the court as the publishing of the article titled "Defending the Motherland is a Crime but Partitioning it is Free: Operation for the Liquidation of the Turkish Army". The said article talked about how the generals of the Turkish Army were placed under threat with the operation titled "Ergenekon" which is the name given to a big law-case of hundreds of suspects, with an indictment of 5000 pages, which all the anti-US and anti-Erdoğan forces are dumped in.

Devami...
Aleksandr Dugin | Hazarlar Meselesi: Yahudiler ve Avrasya 20 ñåí 2008, 14:33


Aleksandr Dugin

Hazarlar Meselesi: Yahudiler ve Avrasya

Mevcut Şemaların Yetersizliği

Yahudi meselesi çağdaşlarımızın zihnini meşgul etmeyi sürdürmektedir. Ne onun suni suskunluğu, ne alelacele savunucu haykırışlar, ne de ilkel Yahudi düşmanlığı bu problemi ortadan kaldırır. Yahudi halkı, dünya tarihinin benzersiz olgularından biridir. Bu halk tamamen özel, sadece kendi dini-ahlâki çizgisine özgü bir yolda bin yılların içinden esrarengiz ve çok anlamlı bir misyonu yerine getirerek açıkça yürümektedir.

Bugün bu mevzuun herhangi ikna edici, tamamen tatmin edici izahı mevcut değildir. Tarihçilerin bir kısmı Yahudi faktörünün Rus ve Sovyet tarihindeki önemini genellikle reddetmek eğilimindeler. Bu, hakikatin kabaca çiğnenmesi dernektir. Sadece, belli başlı Bolşeviklerin ve Sovyet Devleti siyasal elitinin soyadı listelerine bakılması durumunda bile büyük miktarda Yahudi ismi göze çarpar.

20. Yüzyılda Yahudilerin Rusya'daki (SSCB'deki) işlevlerine ilişkin ikinci yaklaşım, nasyonal-vatansever çevrelerimiz için karakteristiktir. Burada Yahudilerin rolünün salt menfi, yıkıcı, tahripkâr olduğu görüşü baskındır. Bu, özellikle eskiden kara güruhçular [çernosotentsy), daha sonra Beyaz Ordu {Belogvardiya) muhitinde popüler olan meşhur "Yahudi komplosu" teorisidir. Köklü muhafazakâr-Yahudi aleyhtarları, bu modeli SSCB'nin yıkılışına da aktarmakta ve aynı zamanda reformcular arasında bu milletten büyük miktarda temsilci olduğuna istinat ederek Yahudileri suçlamaktadırlar. Bu tezin zafiyeti şuradadır ki, aynı halk hem Sovyet Devleti'ni kurmakta ve yıkmakta, hem sosyalist, anti-burjuva konseptlerin ana propagandacısı olmakla, hem de kapitalizmin baş savunucusu olmakla itham edilmektedir. Bundan başka, Yahudi Bolşeviklerin hayat hikayeleriyle önyargısız tamşlık, onların kendi hayatlarını kolaylıkla feda ederek Komünist ideolojisine tamamen samimi şekilde inandıklarını, ve "kinik ve yalancı sabotajcılar" grubuna ilişkin versiyonu ciddiye almanın kabul edilebilir bir yanı yoktur.

Devami...
Aleksandr Gelyeviç Dugin | CV 20 ñåí 2008, 14:24


Aleksandr Gelyeviç Dugin

Doğum Tarihi 1962, Doğum Yeri Moskova , Milliyeti Rus, Uyruğu Rus, Medeni Durumu Evli 2 Çocuk, Eğitim Durumu Filoloji Fakültesi, Yabancı Dil İngilizce, Almanca, Fransızca

1991 Yılından beri "Aziz Melek" Ortodoks Almanağı ve Elementler dergilerinin Başyazarı ve Arktogey Ortodoks (Dini) Araştırmaları Derneği Başkanı 1996-1997 : Moskova’da yayın yapan FM 101 Radyosunda "Finus Mundi" programının yapımcısı ve sunucusu. 1997-1999 : Özgür Rusya Radyosunda Jeopolitik Yorum programının yapımcısı ve sunucusu. 1998 yılından beri Rusya Parlementosunun Alt Kanadı Duma Başkan Danışmanı ve özel Yeni Rusya Üniversitesi Rektörü. 1999 yılından beri Rusya Parlementosunun Alt Kanadı Duma nezdindeki Milli Güvenlik Konseyi Jeopolitik Ekspertiz Merkezi Başkanı. 2001 yılından beri Tüm Rusya Avrasya Toplumsal Siyasi Hareketi lideri.

2002 yılından beri Avrasya coğrafyasında eski ve yeni tüm Rus Ortodoks mezhebi gelenekleriyle barışık Rus hegomonyasına dayalı bir emperyal devleti savunan "Neo-avrasya" hareketinin siyasi yapılanması konumundaki "Avrasya Partisi" Genel Başkanı.

Halen Bulunduğu Görev:

Avrasya Partisi Genel Başkanı (Avrasya Partisi 7 Aralık 2003 tarihinde yapılan Duma Milletvekili seçimlerine "Büyük Rusya-Avrasya Birliği" seçim bloğu olarak katılmış, %0,28 oranında oy alabilmiştir.

Yayımlanmış Başlıca Eserleri

Mutlakiyet Yolları (1990), Konspiroloji (1993), Hiperborey Teorisi (1994), Muhafazakar Devrim (1994), Proletaryanın Tapınakları (1996), Avrasya’nın Dinsel Dramı (1996), Kilise Çanının Metafiziği (1996), Jeopolitiğin Esasları (1997), Mutlak Anavatan (1999), Yolumuz (1999

Devami...
Avrasyacı Çağrı ve Türkiye'nin Jeopolitiği | Aleksandr Dugin 20 ñåí 2008, 14:10


Aleksandr Dugin

Avrasyacı Çağrı ve Türkiye'nin Jeopolitiği

1. Bir Yöntem Olarak Jeopolitik

Jeopolitik yöntem, mahiyeti itibariyle karşıt iki hakimiyet modelinin -deniz ve kara- temel düalizmine dayanmaktadır. Bu düalizmi dikkate almaksızın jeopolitik hakkında fikir beyan etmek, yerçekimi yasalarını bilmeksizin klasik fizikten bahsetmek gibi, tamamen anlamsızdır. Erbabı için bu bilinen bir şeydir. Ancak "jeopolitik" kelimesini televizyon yorumcularından duyan sıradan halk için bu bir yenilik olabilir. Bu çalışma, tüm meseleleri bu bağlamda netleştirmek amacından doğmuştur, jeopolitik yöntemdeki kara-deniz karşıtlığı, bilgisayar teknolojisindeki 0-1 şeklindeki sayısal ikili kodla aynı şeydir.

Biz, bunu bir aksiyom olarak kabul ederek, jeopolitik analiz alanına adım atıyoruz. Fakat mevcut durumda her şey tedricen daha çetrefilli bir hal almaktadır.

Her şeyden önce, Kuantum mekaniğinde de olduğu gibi, çoğu şey "gözlemcinin duruşu"na bağlıdır. Beyazlar veya siyahlarla oynadığımıza bakmaksızın oyunun kurallarına prensipte evet dedikten sonra birtakım problemler çıkmaya başlar. Çünkü jeopolitik yöntem tek boyutlu ve tam-simetrik değildir. Siyahlar ve beyazlar (kara-deniz) burada farklı kurallara tabi olmakta, farklı şekilde hareket etmekte, farklı amaçların peşinden gitmektedirler. Bunlar, özerk mantık ve stratejilerle donatılmış nitel kutuplardır. Diğer nicel disiplinlerden farklı olarak Jeopolitik, nitel yaklaşımdan, ana kutupların temel nitel asimetrisinden hareket etmektedir. Jeopolitik analiz mekanı, değişken (anisotropic) hallidir: Karadan denize, denizden karaya bakış farklı sonuçlar verir; bunlar, iki farklı mantığa tabi iki farklı mekandır.

Devami...
Türkiye önerisi Bush'a tuzaktı | Sabah 14 èşí 2007, 01:54


"Türkiye önerisi Bush'a tuzaktı"

GÖKÇEN KESGİN

Sabah

Rusya meclisi strateji danışmanı ve tanınmış akademisyen Dugin, Türkiye etrafında dolanan füze kalkanı önerileri, Irak'taki durum, Rusya'daki siyasi gelişmelerle ilgili sorularımızı yanıtladı..

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen ünlü Rus düşünür Alexander Dugin'le başkent Moskova'da görüştük. Avrasya Partisi lideri de olan Dugin, kurduğu 'Eurasian Movement' (Avrasya Hareketi) düşünce kuruluşunda önemli çalışmalara ve raporlara imza atan biri. Bugün Rusya'nın dış politikasının belkemiği olan "Avrasyacı düşüncenin" fikir babası. 1999'da Rusya meclisi (Duma) başdanışmanı olarak atandı. İzvestia, Vremya Novostey gibi ülkenin önde gelen gazetelerinde köşe yazarlığı yapıyor. Dugin, Kremlin'e çok yakın bir isim olarak tanınıyor. Kendisi de fikirlerinin Putin tarafından uygulandığını, Rus lidere "özel strateji danışmanlığı yaptığını" söylüyor...

Devami...
Putinin Turkistan Ziyareti 12 ìàÿ 2007, 16:10


Putinin Turkistan Ziyareti: Bolgede Enerji Savaslari Yasanirken Turkiye Secim Savaslariyla Mesguldur.

Sinan OGAN

TURKSAM Baskani Uluslararasi Iliskiler ve Stratejik Analizler Merkezi

Maalesef Turkiye'de gundem secimlere kilitlenmisken Turkiye'nin misyon cografyasinda cok onemli hadiseler yasanmaktadir. Polonya'da 11-13 Mayis 2007 tarihleri arasinda Polonya, Ukrayna, Azerbaycan, Gurcistan ve Kazakistan'in katilimiyla enerji zirvesi gerceklestirilmesi planlanmistir. Bu zirve bir cok acidan "Rusya karsiti" zirve olarak adlandirilabilirdi. Ancak Putin'in ikna turu neticesinde Kazakistan'in bu zirveye katilmayacagini aciklamistir. Polonya'da enerji zirvesi toplanirken Rusya Federasyonu Devlet Baskani Vladimir Putin de Turkistan ulkelerine enerji gundemli bir ziyaret gerceklestirmistir.

Putin'in Orta Asya Turk Cumhuriyetlerine gerceklestirdigi ziyaret bir cok acidan Turkiye'nin politikalari ile cakisabilecek niteliktedir. Bu ziyeretin en onemli neticelerinden birisi olarak Kazakistan'in Burgaz-Dedeagac Hattina Petrol Vermesi icin Rusya tarafindan iknaya calisilmasidir. Bu durumda Baku-Tiflis-Ceyhan Hatti'nin mevzi kaybetmesine sebep olabilecegi gibi daha proje asamasinda olan Samsun-Ceyhan'in sansi ise tamamiyla "olu dogmasina" sebep olabilir.

Devami...
Cumhuryet | ''Aydınlık'' | “Kıbrıs’taki İngiliz üsleri Türk-Rus üsleri olmalı” | 25.01.2007 25 ÿíâ 2007, 20:10


ULUSLARARASI AVRASYA HAREKETİ SEKRETERİ ZARİFULİN:

“Kıbrıs’taki İngiliz üsleri Türk-Rus üsleri olmalı”

"Aydınlık", 24 Aralık 2006

“Rusya sadece Türkiye’yle birlikte hareket ederek bile Amerika’nın yaratığı sorunları çözebilir. Balkanlar, Kafkaslar’daki problemler Rus-Türk işbirliğiyle çözülebilir. Ortadoğu’da Amerika’ya karşı Türkiye ile Rusya, İran’ı da yanlarına alarak birçok sorunun üstesinden gelebilirler. Türkiye ile Rusya, İsrail-Arap sorununda bile etkili olabilir. Yeter ki Amerikan tarafı işin dışında bırakılsın. İsrail’de de bu süreci destekleyen insanlar var.”

Teoman Alili

Liderliğini Aleksandır Dugin’in yaptığı Uluslararası Avrasya Hareketi, bütün Avrasya coğrafyasında etkin. Avrupa ve Asya ülkelerinde uluslararası düzeyde kabul görüyor. Türkiye’de İşçi Partisi’nin düzenlediği Avrasya konferanslarına katılan Dugin, Türkiye ziyaretleri ve İşçi Partisi’yle yaptığı temaslar sayesinde teorilerini oldukça geliştirdi. Özellikle Kıbrıs konusunda önemli açılımlar getiren Dugin, Türkiye’de İşçi Partisi’yle yaptığı temaslar sonrasında KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’la da görüşmüştü.

Hareketin gençlik kolları da etkisini artırıyor. Slav dünyasında gençler siyasetin çok içinde. Bir konferans için Türkiye’ye gelen Uluslararası Avrasya Hareketi Sekreteri ve Avrasya Gençlik Birliği Başkanı Pavel Zarifulin’le Rusya, Devlet Başkanlığı seçimleri, Avrasya, bölge dengeleri ve Kıbrıs konusunda bir söyleşi yaptık.

Aydınlık
Devami...
Cumhuryet | ''Rossia-3'' | Türkiye, insanlar ülkesi! | 18.01.2007 18 ÿíâ 2007, 14:30


Türkiye, insanlar ülkesi!

AVRASYA GENÇLİK BİRLİĞİ BAŞKANI PAVEL ZARİFULİN

"Rossia-3"

İşçi Partisi’nin konuğu olarak geçen Aralık sonunda Türkiye’ye gelen Avrasya Gençlik Birliği Başkanı Pavel Zarifulin, internet sitesinde Türkiye izlenimlerini yayınladı. Aynı zamanda Avrasya Hareketi Sekreteri olan Zarifulin’in yazısını, Rövşen Aliyev’in çevirisiyle yayımlıyoruz. Ara başlıklar bize ait.

İNSAN OLMAK KARLI DEĞİL!

Yaşadığımız, insanı tereddüt içinde bırakan bu zamanda, insan olmak kârlı değil. Batı, bunu çizgi filmlerle daha çocukluktan öğretiyor. Örneğin “Şrek”te prenses, yeşil bir yamyama dönüşmeye karar verir, güzel bir Lady’ye değil. “Benim Kardeşim Ayı” adlı Amerikan çizgi filminde baş döndürücü güzellikte bir Hintli kız, Hintli avcının değil, ayının karısı olmayı tercih ediyor ki, daha sonra tantanalı bir şekilde o kız da ayıya dönüşüyor.

POSMODERNİZM İŞTE BU: İNSAN OLMANIN MODASI GEÇTİ!

Postmodern yaklaşımda insan olmak eski moda ve can sıkıcıdır. Peki bizim örnek alacağımız insanlar kimlerdir? AIDS taşıyıcı Kseniya Sobçak mı, memur Riçard Bauer mi, nükleer atık tüccarı Skoramella mı? Bunlar nispeten sempatik olanlar. Herhangi bir metroya inin: Moskova’da, Barselona’da, Paris’te akşamları oradalar- işte onlar, son insanlar. Tabii ki insan olmak istemiyoruz! Nereye kadar! Kim olmak daha kârlıdır? Yamyam, akrep, konuşan araba, Batman, cüce, vampir, hayvanat bahçesinde maymun olmak... İnsan olmak ise istenmiyor.

Devami...
Íåò äàííûõ
...ğåêëàìíîå

Referer: videos tags best

Àğõèâ
28 èşíÿ 2006, 23:31
''İşçi Partisi'' | İŞÇİ PARTİSİ'NE MUHTEŞEM KATILIM ! | 28.06.2006
14 ôåâğàëÿ 2006, 23:33
Cumhuryet | Ukrayna’da Fener-Moskova-Vatikan mücadelesi |
13 ôåâğàëÿ 2006, 09:06
''İşçi Partisi'' | Mehmet Bedri Gültekin: Karikatür provokasyonu ile sergilenen emperyalist küstahlık | 13.02.2006
10 ôåâğàëÿ 2006, 21:11
Yrd.Doç.Dr.Deniz Tansi | AB İLERLEME RAPORU’NDA ULUSAL GÜVENLİKLE İLGİLİ KONULAR | 10.02.2006
10 ôåâğàëÿ 2006, 21:06
''Radikal'' | Anıttan tarih dersleri | 10.02.2006
6 ôåâğàëÿ 2006, 15:38
Ulusalcıların yeni Kızılelma'sı AVRUSYA | Muhsin Öztürk - M.Yaşar Durukan | 06.02.2006
2 íîÿáğÿ 2005, 21:16
Attilâ İlhan, bu milletin tarihsel birikiminin içindedir artık, ama aynı zamanda bu milletin ve insanlığın yarınıdır da
30 ìàğòà 2005, 23:47
Sovyetler Türkiye’den Toprak Talebinde bulundu mı? Dr. Cüneyt Akalın*
21 ôåâğàëÿ 2005, 14:53
Aleksandr DuginISLAM'A KARŞI ISLAM
15 ÿíâàğÿ 2005, 21:13
Avrasya büyük vatanımız! / Doğu Perinçek
ÂÅÑÜ ÀĞÕÈÂ

Âèäû öâåòíîãî ìåòàëëîïğîêàòà
Âîçäóøíûå çàâåñû
Òîïàñ 5