.
50 ./ AnaRender.io
. . !
 
 
                             

9 , -  
FAQ-
Eurasian Movement (English).. " "" -


.. " "

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
(.) | mp3
.

(- mp3, . 1 )
:
- -
- -

--
[ ]
[ ]
[ -]
[ ]
[ ]
- [ ]
[ ]
[ ]
? []
[ ]
.. >>
>>
>>
>>
>>
" "
, 125375, , , 7, 4, 605, (. )
:
+7(495) 926-68-11
- , , , , CD, DVD, VHS , , "" .
E-mail:
 • " "
  -:
  +7(495) 926-68-11
 • - " "
 • . ()

 • [ ]
 • .
  : 117216, / 9, ..

  " "
 • -
  Rambler's Top100  ..

  -
  evrazia - lj-community
  -
  -
  (VIII )

  ( )

  ( )

  ( )

  @Mail.ru
  Aleksandr Dugin | Hazarlar Meselesi: Yahudiler ve Avrasya 

  Aleksandr Dugin

  Hazarlar Meselesi: Yahudiler ve Avrasya

  Mevcut emalarn Yetersizlii

  Yahudi meselesi adalarmzn zihnini megul etmeyi srdrmektedir. Ne onun suni suskunluu, ne alelacele savunucu haykrlar, ne de ilkel Yahudi dmanl bu problemi ortadan kaldrr. Yahudi halk, dnya tarihinin benzersiz olgularndan biridir. Bu halk tamamen zel, sadece kendi dini-ahlki izgisine zg bir yolda bin yllarn iinden esrarengiz ve ok anlaml bir misyonu yerine getirerek aka yrmektedir.

  Bugn bu mevzuun herhangi ikna edici, tamamen tatmin edici izah mevcut deildir. Tarihilerin bir ksm Yahudi faktrnn Rus ve Sovyet tarihindeki nemini genellikle reddetmek eilimindeler. Bu, hakikatin kabaca inenmesi dernektir. Sadece, belli bal Boleviklerin ve Sovyet Devleti siyasal elitinin soyad listelerine baklmas durumunda bile byk miktarda Yahudi ismi gze arpar.

  20. Yzylda Yahudilerin Rusya'daki (SSCB'deki) ilevlerine ilikin ikinci yaklam, nasyonal-vatansever evrelerimiz iin karakteristiktir. Burada Yahudilerin rolnn salt menfi, ykc, tahripkr olduu gr baskndr. Bu, zellikle eskiden kara gruhular [ernosotentsy), daha sonra Beyaz Ordu {Belogvardiya) muhitinde popler olan mehur "Yahudi komplosu" teorisidir. Kkl muhafazakr-Yahudi aleyhtarlar, bu modeli SSCB'nin yklna da aktarmakta ve ayn zamanda reformcular arasnda bu milletten byk miktarda temsilci olduuna istinat ederek Yahudileri sulamaktadrlar. Bu tezin zafiyeti uradadr ki, ayn halk hem Sovyet Devleti'ni kurmakta ve ykmakta, hem sosyalist, anti-burjuva konseptlerin ana propagandacs olmakla, hem de kapitalizmin ba savunucusu olmakla itham edilmektedir. Bundan baka, Yahudi Boleviklerin hayat hikayeleriyle nyargsz tamlk, onlarn kendi hayatlarn kolaylkla feda ederek Komnist ideolojisine tamamen samimi ekilde inandklarn, ve "kinik ve yalanc sabotajclar" grubuna ilikin versiyonu ciddiye almann kabul edilebilir bir yan yoktur.

  nc yaklam Yahudi sever (nihayette, Siyonist) evrelere hastr. Onlar, Yahudilerin daima ve btn olaylarda hakl taraf olduunu; dier halklarn haksz zulmlerinin kurbanlar; tm pozitif, manevi, kltrel ve sosyal deerlerin tayclar olduklarnda srar etmektedirler. Bu tutum, Rusya'daki nemli tarihi srelerin tamamnda Yahudilerin ynetici roln kabul etmektedir. Ancak ebedi hakikatin, hayrn, zekann ve insan severliin timsali olan Yahudilerin hem Devrimde, hem Sovyet tarihi boyunca, hem de perestroykada olumlu kutbu tekil ettiklerini nceden iddia etmektedir.

  Tm bu yaklamlarn gzle grlr kusurlar vardr. Peki, iin asl nedir?

  Yeni Bir Yaklam

  Kaydedilmelidir ki, antisemitik ve Siyonist yaklamlar, Yahudilerin ada Rus-Sovyet tarihindeki konumlarn izah ederken, bir nevi Yahudilerin derin birliinden, tarihi refleks ve irade birliinden hareket etmektedir. Baka bir ifadeyle, Yahudileri dierleri gibi bir etnisite deil, kendine zg bir rgt, parti, tarikat, lobivs. olarak deerlendirme eilimi meydandadr.

  Dier bir versiyona gre ise, Yahudilerde herhangi bir birlik mevcut deildir. Dier halklarda olduu gibi, her bir Yahudi tarihte bir ahsiyet olarak kendi "ben"inden bamsz ekilde hareket etmektedir. Bu "ben", sadece evresel, ikincil, psikolojik anlamda etnik faktrce tayin edilmektedir (o halde, antisemitikler ve Siyonistlerin anlad anlamda "Yahudilik" kavram geerliliini kaybetmektedir).

  Tm bu grleri kaydetmekle beraber, bunlarn bariz yetersizliinden dolay baka bir versiyonu teklif ediyoruz. Eer gerek ferdi ve genel grup yaklam, yani belirsiz okluk, gerekse de tesant hlindeki birlik konseptleri bizleri tatmin etmiyorsa, o halde ara bir model nermek tabiidir. Yahudilerin isel ikiliinden, bu emsalsiz etnisite iinde bir deil, iki iradenin, iki "rgfn, iki "tarikafn, iki tarihsel refleks merkezinin, iki kurtulu senaryosunun varlndan bahsetmek anlamldr.

  Yahudiler Safndaki Doucular ve Batclar

  Avrasyaci mehur yazar Yakov Bromberg, bir zamanlar buna ok benzer bir dnceyi "Yahudi Douculuu hakknda" isimli makalesinde ileri srmt. Burada Rusya Yahudilii iinde birbirine aykr psikolojik ve kltrel arketipleri temsil eden iki dman grubun aka fark edilmesi mevzubahisti. Gruplardan birisi, Hasidik-gelenekselci temaylldr. Mistiklik, dini fanatiklik, mfrit idealizm, fedakrlk, hayatn maddi ynne, mal biriktirmeye ve rasyonalizme kar derin nefret, bunlarn ayrc vasllarm tekil eder. Ancak ortodoks (geerli, kabul edilmi, ounluun inand) dini evreden baka, ayn psikolojik tip, seklerleerek ateli devrimciler, Marksistler, Komnistler, narodnikler (halklar) ortaya karmtr. Hele m istik Yahudiliin bir kolu, sadece soyut Marksistlii ile deil, ayn zamanda Rus halkna kar derin sempati ve samimi dayanmasyla farkllk gstermiti; zellikle Rus kylleri ve Rus iileri ile, yani resmi, arist ortamla deil, kkl, esas, temel, paralel bir Rusya ile; eski ayincilerin ve mistiklerin, "bylenmi Rus haclarnn" Rusya'syla.

  Bromberg, bu Has idik-Marksist, mistik-sosyalist evreyi "Yahudi Douculuu" adyla bir grupta birletirmektedir. Bu, Yahudilikteki "Avrasyac fraksiyon"dur. Sovyet dneminin dier mmtaz tarihilerinden Mihail Agurski de, Nasyonal Bolevizmin deolojisi isimli ok nemli bir eserinde ayn sonuca varmaktadr. Mellif almasnda, Yahudi devrimci evrelerinde yaylan, Sovyet nasyonal -Bolevizminin Yahudi kkenli ok saydaki mensuplarna, zellikle bu akmn en byk ideologlar sayi Lejnev ve Vladimir Tan-Bogoraz'a has olan Rus severliin kklerine dikkatleri ekmektedir. Birok Yahudi, Boleviklii nihayet byk bir halkla btnlemenin ve gettolar terk etmenin bir yolu olarak grmekteydiler. Boleviklie, eskatolojik olarak Rus kurtuluuluunu Avrasya devriminin, sermaye ve smrnn dlayc yasalarnn ortadan kaldrlmasnn ortak himayesi altnda Yahudi kurtuluuluu ile birletirmenin bir buluma izgisi olarak bakmaktaydlar. Bylece, mistik eilimli Dou Avrupa Yahudilerinin (Hasidiklerden Sabetayclara kadar) mfrit kesimleri Bolevikler, SR'ler5 ve Marksistler iin besleyici bir taban tekil etmekteydi. Kzl nderlerin ounluunun mistik eskatolojik kurtuluu heyecana brnm Hasidik ailelerden ve yrelerden kmas tesadfi deildir. Bu yaknlamann zahiri tezalhna ramen Hasidik tipli Yahudi kktencisi ile ateist Bolevik lophmunun ateli kurucular arasnda tipolojik ve psikolojik sk bir ba mevcuttu. nk her ikisi Yahudiliin "Avrasyac", "Doucu", mistik-irrasyonel kesimine mensuptu.

  Bunlara kar olan grup kendi bnyesinde tamamen farkl bir Yahudi tipini birletiriyordu: rasyonalist, burjuvan, dine kar mesafeli; bunun aksine, agzlle, ahsi zenginlemeye, mal biriktirmeye, ekonomik faaliyetin rasyonelletirilmesi ne ihtirasl ekilde dalm bir Yahudi tipi. Rromberg'e gre bu, " Yahudi Batcl" idi. Ve yeniden, Yahudi Douculuu rneinde olduu gibi, burada da zevahirde birbirine zt olan pozisyonlarn kesimesini grmekteyiz. Bir yanda, an Talmudcularm ("Rabbinikler") dini evreleri bu kategoriye girmektedir. Bunlar Maymonidesi ortodoks izgiyi, yani Yahudi dinindeki Aristocu-rasyonel daman tevars ettirenlerdir. Vaktiyle bu Talmudcu kamp, ruh ve mitolojik biimiyle kuru yaratl, Yahudi teolojisine zt olan Yahudilikteki kabalistik (kabbalah), ateli mistik eilimlerle faal surette mcadele etmilerdi. Daha sonra bunlarn liderleri, Yahudi mistik heterodoksisinin mesiyanik nderi yar-Mesih Sabetay Sevi'ye kafi ekilde kar koymulard. 18. ve 19. yzyllarda yine bunlarn iinde "mitnageev" (branice'de "hasmlar" demektir) adl bir grup kurulmutu. Bunlar, Dou Avrupa Yahudileri arasnda ar mistisizmin canlanyla ve Hasidizmle mthi penelemekteydiler. Bu cephe, dini rasyonalizme, tm mistik-mitolojik tortulardan temizlenmi Talmudcu gelenee istinat etmekteydi. Yahudilere modernlemeyi ve seklerlemeyi, "hmanizm" ve "Batnn ilerici halklar" ile "asimilasyon" hatrna dini ayin ve ananelerden imtina etmeyi teklif eden "Yahudi aydnlanmas"nn nderleri olan "haskaRar" da sz edilen kampa mensup olmalar artc deildi. Rusya'da bu tip Yahudiler, muhafazakr nominal monarik-Ortodoks rejime kar ar muhalif hissiyatta olsalar da, Batc, liberal konumda bulunuyorlard. Bu grubun burjuvan, rasyonalist ve demokratik ynelilerini tamamyla tatmin eden ubat Devrimi, onlarn arzularnn doruk noktasyd. Bolevik devriminden sonra "Yahudi batcl" genellikle Beyazlan destekledi. Zira Bolevik liderlerle rki yaknla ramen, onlar evrensel ve mistik meyilli "Yahudi Doucular" tanmyorlard.

  Buna benzer olarak, Devrim srasnda Ruslarn derin arketip zellikleri temelinde "beyazlar" ve "krmzlar" a blndkleri gibi, Yahudilik de siyasal anlamda derin bir fayla belirlenmeden ok nce Yahudlik-ii iki kampa -bir yanda Hasidik-Kabalac (Bolevik) ve dier yanda Talmudcu-rasyonalist (aydnlanmac, burjuvac-kapitalist)- ayrmt,

  O halde, Bromberg ve Agurski'nin tipolojisi, bizim salt mantki yollarla vardmz sonular tarihi rneklerle tasdik etmektedir: Etnik-dini bir birlii (bu husus da phelidir) vcuda getiren Yahudilik, yine de mahiyete iki kampa, iki "tarikat" a, iki "cemaat"e, iki tipe ayrlm bulunmaktadr. Bunlar, belli kritik durumlarda sadece farkllk deil, kkl dmanlklar gstermektedirler. Bu kutuplardan her biri mahiyete ayn olan dini ve laik ifade biimlerine sahiptir. "Yahudi Douculuu", "Yahudi Avrasyacl" (Bromberg'e gre) veya "Yahudi nasyonal-Bolcviklii" (Agurski'ye gre), dini (Hasidizm, Sabetayclk, kabala) ve laik (Marksizm, devrimci sosyalizm, halklk, Boleviklik) dzlemleri ihtiva etmektedir.

  "Yahudi Batcl" da ift tarafldr: dini dzlemi Maymonidesi rasyonalist Talmudculukla (daha sonra anti-Hasidik LitvanyaYahudi liderleri ve"mitnagef merkezleriyle) kesimekte; laik versiyonu se, kendini liberal-demokratik, "aydnlanmac" hmanizmde belli etmektedir.

  ki rnek

  Tarafmzdan ortaya konan temel ikilik/dalizm, anlalmayan ve dier aklayc metodolojilerde elikili kalan pek ok faktr derhal aklamaktadr. Ayrca, "Yahudi antisemitiz'm" olarak adlanan muammal olgu da mantki aklamaya kavumaktadr. Bu balamda, Marks'm Lassal' tenkit ettii ar Yahudi aleyhtar (Yudofobik) ifadelen ve genelde Yahudilii kapitalizmle zdeletiren radikal anti-Yahudi ruhlu pasajlar artk tamamen anlalr olmaktadr. nk kkeni itibaryle Yahudi olan Marks, geleneksel olarak burjuvaziyi ve kapitalizmi (burada hem felsefi hem de pratik anlamda Yahudiler ke balarn tutmakta) kendisinin ba dman olarak gren mistik-Hasidik, mesiyanik tipe mensuptur. "Yahudi Meselesine Dair" balkl makalesinde Marks unlar yazmaktayd: "Yahudiliin laik temeli nedir?Maddi ihtiyalar, menfaatperestlik. Bir Yahudinin yeryzndeki ideali nedirKiisel kar aramak. Onlarn dnyevi Tanrs kimdir? Para... Para. te, israil'in gayretke ilah. Yahudiliin ampirik mahiyeti kendi karn aramaktr."

  Dier bir rnek. Vaktiyle mistik-Sabetayc Yakov Frank'n taraftan Kabalac-Zoharc (Kabalistlerin Zohar kitabna inanlar) grup, ezeii dmanlar Talmudcularn (Rabbinikler) insana kin besleyen merasimlerini "ifa ederek" toplu halde Hristiyanla gemilerdi. Yahudi tarihi G. L. Strak, nsanln nanlarnda, ve Batl tikatlarnda Kan adl eserinde Frank'n yandaiaryla Talmudcularn atmasn yle tasvir etmektedir: "1759'da onlar (Frankistter -A.D.) bapiskopos Vratislav Lbenski'ye, bir ceylann suya susad gibi vaftiz edilmeye susadklarn beyan ettiler. Ve "Talmudcularn putperestlerden daha fazla gnahsz Hristiyan kan akttklarn, buna susadklarn ve bunu kullandklarn" ispat etmeyi nerdiler. Ayn zamanda, iskanlar iin Lemberg'den douda, bir yer gsterilmesini istirham ettiler ki, "Talmudcu-meyhanecilerin sarholuk yaydklar, zavall Hristiyanlarn kann iliini smrdkleri ve soyup soana evirdikleri yerlerde kendi ellerinin emei ile yaayabilsinler. (...) ok gemeden mzakerelerden sonra Leh ruhbanlarnn srarl ricas zerine bine yakn Zoharc vaftiz edildi".

  Bu iki misalde deiik dzeylerde seyreden manevi kartln birliini grmekteyiz. Ateist Marks, Kapitali "Yahudi" ahsiyeti ile zdeletirmekte ve buna istinaden Yahudilere ve "ampirik ilahlarna lanet yadrmaktadr. "Frankist" mistikler, tm polemiin seviyesine uygun olarakTalmudcular "Hristiyan kan imek"le knayarak onlar tamamen farkl bir mesnetle lanetlemektedirler. ayan- hayrettir ki, Zoharclarda da sosyal motifler belirmekteydi: "Rabbinikler" Hristiyanlar son kurularna kadar soymaktalar, Zoharclar ise "kendi ellerinin emei ile yaamaya" niyetliler. Mistik-dnrler, mit yaratanlar, gnostikler, fanatikler ve ruh aranlarn dini ahlklara, katksz ayincilere, kltsel formalistlere kar dini atmas, sezdirmeden ve tabii surette sosyalistlerin kapitalistlerle, Boleviklerin liberal-demokratlarla. cephelemesine dnmektedir.

  Yahudiler, Yahudilere Kar

  Geneliike Yahudilik, ubat Devrimi arefesinde mevcut dzene muhalefette tek vcuttu. Bu her iki kesim iin de geerliydi. Yahudi-doucular kapitalizme ve dini muhafazakrla, kltr alannda yabanclama ve ekilcilie direnmekte, devrimci deiimleri ve kurtuluu gelimelerin sihirli dneminin almasn zlemekteydiler. Yahd-batclar ise, arl, Bat medeniyeti seviyesine erimesi gereken geri kalm, yeteri kadar kapitalist, medeni ve insancl olmayan bir rejim diye niteleyerek bsbtn farkl sebeplerden dolay kabul etmemekteydiler. Genelde, btn Yahudilik, hanedann devrilmesinde ve devrimin gerekliliinde hemfikirdi.

  Elverili durum gelip attnda tm bu glerin toplu hareketiyle ubat Devrimi gerekletirildi. Ancak hemen bunun peinden galiplerin ordughnda dinmeyen elikiler aa kt. arlk rejiminin devrilmesinin ardndan ikinci bir blnme izgisi (bu defa dahili) btn plaklyla kendini belli etti, ve tm mteakip gelimeleri bu izgi belirledi. ubat Devriminden sonra devrimci ve evrimci glerin, solcu doucular ve solcu batclarn, Avrasyaclar ve Avrupaclarn elikileri n plana kt. Yahudiliin kendi iindeki tiplerin temel dalizmi tm sarahatiyle aa vurdu.

  Bolevik kutbu, asl "Yahudi douculuu"nun temsilcilerini, Hasidik-Sabetayc tipini, Yahudi komnistleri, Yahudi sosyalistleri, ksacas henz 18. asrn sonlarnda "kendi elinin emei ile yaamak" isteyenleri bnyesinde birletiriyordu. Bu emeki, eskatolojik, evrensel, ou bakmdan Kus sever olan Yahudilik, Rus "solcu emperyalistleri "nin nasyonal-Bolevik akmlar ile dayanma ii ndeydi. Bu akmlar Ekim Devriminde milli arzularn sonunu deil, balangcn; yeni bir kzl afa, i karartc iki yzyllk St. Petersburg Sinodunun bereketsiz parodisiyle yitirilen gizli eski ayinci Kitej'in6, Sovyet Rusya'nn (Rus1) ikinci defa douunu grmekteydiler. Velhasl Boleviklikteki Yahudi cereyan, kkleri Ortaan dini tartmalarna kadar uzanan (Yahudilik iin organik olan) byk bir kesimin tarihi yolunun mantki ve muzaffer bir tamamlandr.

  "Yahudi doucular"n bu eskatolojik cemaatinin dmanlar, dnya kapitalistlerinin tamam, ve zellikle eski Babbinklerin ampirik (Marks'a gre), laik tecessilm olan Yahudi burjuvazidir. te, birok Yahudi komniste de yabanc olmayan elikili Bolevik "antisemitizm"i buradan gelmektedir. Agurski almasnda ok ilgin bir hususu ileri srmektedir: Yahudi Vladimir Tan-Bogoraz, kaba antisemitik vaaz kendisine beis grmeyen Rus Bolevikinden yana tavr koyduunda sadece taraf tutmamakta, onu batan sona dorulamaktadr. Bu, Zoharclarla ilgili tarihi nasl da hatrlatmaktadr!

  Dier taraftan, antisemitizm tersi bir istikamete de ynelebilir. O halde bunun taycIanpekaJa Yahudiler, ya da onlarn idare ettii siyasiler de olabilir. rnein, Churchill'in antisemitik aklamalar genie bilinmektedir. O, Bolevik nderlerin ounluunun Yahudi kkenli olmasna iaret ederek, "medeniyeti Doudan tehdit eden Yahudi tehdidf'nden bahsetmekteydi. Bunun yannda Lord Churchil, politik kariyerinde Douglas Reed'in inandrc ekilde betimledii gibi ngiltere ve ABD'deki sac-Siyonist evrelere srtn yaslamaktayd. Demek ki, "sac" ve "solcu" Yahudilik mevcut olduu gibi "sac" ve "solcu" antisemitizm de szkonusudur. ubat Devriminden Ekim Devrimine dek dnya Yahudiliinin iki parasnn blnme izgisi gemektedir. Belli bir zaman sonra bu dmanlk, ok acmasz biimler kazantr

  Kendi Elinin Emei le Yaamak

  phe yok ki, Yahudiler baz sosyal, iktisadi ve kltrel alanlarda emsalsiz kabiliyetleri ile temayz etmektedirler. Yzyllarca dank olma durumu, kadim arzularndan, binlerce yllk dininden, derinlerdeki ahdinden vazgemeyi dnmeyen bu kk, ama sebatkar, azimli halka birok ey retmiti. Etraftaki her eyi muvakkat, uzaklatrlm, akc nitelikte telakki eden Yahudiler, "daima kendi evinde olma" haliyle her eyi belli bir gecikmeyle alglayan "byk halklar"mndzeyinde cereyan eden devlet ve millet apnda hzla akan srelerdeki sosyal felaketlere hemen intibak etmeye imkan veren bir dizi olaanst dinamik vasflar gelitirmilerdi. Ancak bu melekeler, deiik durumlarda deiik amalarla kullanlabilirdi. yle ki, Yahudi Bolevikler kudretli Sovyet Devleti'nin, sosyal adalet imparatorluunun, kara jeopolitiinin Avrasya kalesinin vcuda getirilmesi iin tm, gayretlerini, tm milli istidatlarn tm manevi glerini harcadlar. Avrupa, Amerika ve Asya'da dini, mistik, manevi ynden "Doucu", "Avrasyaci" muhitten gelen Yahudi diasporasnn ok saydaki unsuru da uzun yllar Sovyetlerin yapsal istinatgah, Byk Avrasya'nn sadk nfuz aralar, Bolevik kurtuluuluunun tayclar oldular. Onlar Komintern'in temelini oluturdular, dnyann her kesinde Moskova'nn gl Avrasyac istihbarat an rdler. Yine altn izelim ki, mevzubahis olan sadece Yahudiler deil, Yahudilerin zel kategorisi, spesifik Yahudi kamp, "Yahudi-Avrasyaalar"dir. Bu arada, belirli bir aamada bu Yahudiler, Moskova'nn ynetimi (ve yaptrmlar) altnda ngiliz-Atlantiklerle, sermaye ve liberal demokrasi gleriyle kran krana bir arpmaya girerek srail Devleti'nin kuruluunu hazrlamlard. Onlar ayrca srail'deki sol glerin mihverini oluturmulard. Bunlarn abalarnn mahsul, mehur kibbutz&aid. Bunlar, Zoharc "kendi elinin emei ile yaamak" idealini gerekletirdiler.

  Btn Yahudileri son derece gnahsz kurbanlar olarak sunan Yahudiliin savunucular, gerek Lenin, gerekse Stalin tasfiyelerinin sert baskc dnemlerinde Yahudilerin yalnzca kurban olmayp, cellatlk da yaptklarn; hem de mnferit, salt ahsi deil, grup, parti, fraksiyon dzeyinde bunu yaptklarn hibir surette aklayamyorlar. Ne antisemitik, ne de Yahudiseverlik erevesine oturan bu durum, aslnda Sovyetlerin iktidarnda da Yahudilikteki i mcadelenin dinmedii ile; kendi soydalarnn marifetlerini ve ylan gibi manevralarn ve entrikalara, riyakarla, komplolara kar meyillerini iyi bilen Bolevik, "Hasidik", "Zohar"c unsurlarn Yahudilikteki burjuvac eler, "Yahudi-batclar"n bakiyeleri "Rabbinik" maneviyatn varisleri ve " mitnageefm fikri halefleri ile acmasz bir ekilde mcadele etmeleri ile izah edilmektedir, ite, tezat buradadr: Merkezde gayet net zhar edilen antisemitik tasfiyeler ve yan banda Yahudilerin kendileri durmaktayd.

  Bir Krlmadan ke

  Yahudi Avrasyacilnn kritik anlarndan biri, 1948 yldr. O zaman Stalin ve evresindekiler, kurulu aamasnda Sovyet liderliince (bir Hasidik-sosyalist yap olarak) byk itiyakla desteklenen israil Devlet'nin, lkede kapitalist-mitnageeiin stnlk kazanmas nedeniyle burjuva Batnn bir arac hline geldii sonucuna varyorlar. Sovyet Yahudiliinde de Siyonist temayller uyanmaya balamt. Bu, inisiyatifin "Batc" kesimin geri kalanlarna getii anlamna geliyordu. Bunlarn kklerinin topyekn kaznmas yalnzca grntyd ve yaama kabiliyetleri Yahu di-Avrasyaclarn uyank phelerini dahi amt.

  Asrmzn sonundaki olaylarn gsterdii gibi bu olay, Sovyet Devleti'ni ve btn dnyadaki sosyalizmi lme gtren bir an oldu. Sovyet nderliindeki antisemitik eilimler belli bir snr getiinde -bilhassa pratik olarak Lamam inanm Avrasyaclardan ve Lavrenti Beriya'ya dorudan bal ajanlardan (bu durum ancak onlarn yararna delalet etmekte) mteekkil olan Yahudi Ant ifa ist Komitesi'nin yok edilmesi insan isyan ettiriciydi- yalnz en dayankl Yahudi nasyonal-Bolevikler Rusofil ve Sovyet- emperyal tavrlarn sarslmadan srdrdler. Genellikle, Yahudi kitlelerin gznde Avrasyaclarn nfuzu bir hayli zarar grd. Temel jeopolitik ve ideolojik izgileri esasl bir ekilde itibardan dt. Dier bir yandan, parti ve askeri evrelerden iktidarn doruklarna doru Velikorus ve Malorus unsurlar ykselmeye baladlar. Daha asrn balarndan Yahudi ve Rus Boleviklerin manevi birliinin hamurunda bulunan sol milliyetiliin, kurtuluu nasyonal-BoIevizmin heyecan bunlar iin bsbtn anlalmazd. Bu yeni nesil, ya Boleviklerce kk sonuna kadar kurutulmayan arlk zel kuvvetler kesiminin "Romanov"cu ordu ruhunu ya da belli oranda dncesiz, igdsel antisemitizmle kark avam halk, ii-kyl ovenizmini miras edinerek kendilerini Yeni Hakikati yayanlardan daha ok devleti hissetmekteydiler. Devrimi ve bunun rehberlerinin yksek manevi, tarihi gayretini bilmeyen bu ordu kadrolar, milli siyasetin nceliini idrak ede iniyorlard. Ukrayna kkenliler bahsedilen konuda zellikle umursamazhklaryla seilmekteydiler. Buniar belli bir zaman sonra, Kruev'le birlikte SSCB'de iktidarn yksek kademelerini daha da youn igal etmeye baladlar. Geri Stalin'in lmnn hemen ardndan Beriya antisemitik "Doktorlar meselesi"ni tamamen durdursa da, artk telafi edilmesi imkansz olan gereklemiti.

  Daha sonra kanlmaz krlma yaand. Sovyet Hakimiyetinin temel stunu olan Rus-Yahudi, Avrasyac-ktasal, enternasyonal emperyal, kurtuluu, devrimci cereyan sarsld, halsiz drld, kendi temelinde biimsizletirildi. Devlet, iktidar, iktisadi organizmalar mihaniki faaliyet gstermeye balad. Kkeninde her zaman deimeyen gizli ideolojik, metapolitik, temel ilkesel nedenlerin bulunduu tasfiyeler sona erdi; yerlerini klanlarn kprdanlan, sosyalizmin tedricen "burjuvalamas"; onun bayala, kk burjuva zihniyetine yuvarlan ald. Devrimci eskatolojik heyecan yok oldu. Sovyet Devleti ancak mekaniksel ekilde varolmaya devam etti. Dnya eskatolojik Avrasya devriminin ss, kudretli, kocaman, kendine zg, fakat bandan beri mevcut olan alemmul misyonundan mahrum kalarak sradan bir devlete evrildi.

  Yahudilik dzleminde bu, "Hasidik-Sabetayc" kampn tam malubiyeti, ve birincil rollere yava yava Yahudi rasyonalistler, Kamlar, hmanistler, Mitnageer ve Batclarn yerlemesi demekti. Nasyonal Bolevizmin gizli ittifak bozuldu, Yahudi douculuu hzl bir surette marjinalleti. Etkisi ve konumu feci bir ekilde krld.

  Zamanla Yahudi-Bolevik tipinin kendisi de periferiye doru yerinden oynatld ve SSCB'deki Yahudi cemaatinin bana Maymonidesi, Taimudcu mezhebin temsilcileri terfi ettirildi; en ok da laik, dnyevilemi hmanist-liberal versiyon taraftarlar.

  Bu burjuvaca, sac-Siyonist kanat, o tarihten itibaren yalnzca Sovyet dzeninin ykm iin alt; sosyalizmin iflasn hazrlad, devasa jeopolitik yapy ieriden kemirdi.

  Avrasyac Gelecee

  Yahudi douculuu salt modern, mstesna Sovyet fenomeni saylmamaktadr. Milli tarihin derinliklerinden kaynaklanmaktadr. Belki de, gerisinde mthi bir dini veya rki bir sr yatmaktadr. Ne de olsa, "mitnagef lobisinin, Yahudi batclnn zaferinin geri dndrlemez ve topyekn bir olgu olmad ve olamad phe dourmuyor. Yahudi douculuunun konumunun baka hibir zaman bugnk kadar zayf ve marjinal olduu inkar edilemez. Ancak bu tamamyla yalnzca bir zaman olay da olabilir. Yahudiliin belli ksmnn milli kimlii, kurban edilmeden, byk merhametten, gerein strapl ve idealist arayndan, mistik dnceden, toplumun karanlk kleci yasalarna, yani piyasa yasalarna ve bencil karlara kar ikrah dourucu nefretinden ayr dnlemez. Yahudi douculuu, ilk efsanevi adiklerin7 alakgnlllkteki zverileri ve yksek fedakarlklar, rki ve dini mensubiyete bakmakszn yaknlara kar gsterilen pek samimi acma hissi, adalete ve toplumun adil dzenine ynelik fanatik inan, ve nihayet, trajik ve ok gzel, seilmi de olan, tarihin lahi halk olan Rus halkyla az ok sezilen dayanmas gibi hususlar Yahudiliin belli bir kesiminden silinip atilamaz, onun emsalsiz mukadderatndan ayrlmazdr.

  Rus vatanseverlerinin (ksmen hakl) antisemitizmi ve gnmzdeki Rusya Yahudi-liberallcrnin ana kitlesinin Batc, rasyonalist, piyasac, tahripkr ve anti-devleti temaylleri arasnda skp kalan Yahudi douculuu zor dnemlerini yaamaktadr.

  Fakat umutsuzlua kaplmamak gerekir. Bu halkn tarihinde daha ar tecrbeler olmutur.

  Aleksandr Dugin


  : - , Russia.ru


  : , Georgia Times


  - -. , russia.ru


  . " ",


  . Russia.Ru


  : . GeorgiaTimes.TV


  . "-"


  vs.: .


  : . Russia.Ru


  4 : . " 24"

  :
  -
  ()

  (-)

  (-)

  ()
  -
  (-)

  ( )

  ()

  ( )

  ()

  ()
  ...  5