Error: Incorrect password!
- -
.
50 ./ AnaRender.io
. . !
Polish 
 
                             

23 , -  

Counters
Rambler's Top100..

@Mail.ru
Aleksander Dugin | Metafizyka Narodowego Bolszewizmu | Przekład Przemysław Tengu Sieradzan 19 2008, 20:54


Aleksander Dugin

Metafizyka Narodowego Bolszewizmu

Przekład Przemysław Tengu Sieradzan

1. Spźniona definicja

Termin narodowy bolszewizm może posiadać wiele całkiem odmiennych znaczeń. Pojawił się niemal rwnocześnie w Rosji i w Niemczech celem jego użycia przez niektrych politologw była chęć zaznaczenia ich przypuszczenia, iż bolszewicka rewolucja 1917 roku miała w istocie narodowy charakter, ukryty za fasadą ortodoksyjnie marksistowskiej internacjonalistycznej frazeologii. W Rosji pojęciem narodowi bolszewicy powszechnie określano tych komunistw, ktrzy pragnęli zabezpieczyć integralność terytorialną swego kraju i (świadomie lub nie) kontynuowali historyczną wielkorosyjską misję geopolityczną. Ci rosyjscy narodowi bolszewicy byli zarwno wśrd białych (Ustriałow, smienowiechowcy, lewicowi zwolennicy eurazjatyzmu), jak i wśrd czerwonych (Lenin, Stalin, Radek, Leżniew itd.). (1) W Niemczech analogiczne zjawisko łączono ze skrajnie lewicowymi nurtami nacjonalizmu lat dwudziestych i trzydziestych, łączących idee nieortodoksyjnego socjalizmu, pryncypia narodowe i pozytywny stosunek do Rosji Radzieckiej. Wśrd niemieckich narodowych bolszewikw Ernst Niekiesch bez wątpienia był najbardziej konsekwentny i radykalny. Mniej lub bardziej powiązani z tą ideą byli niektrzy konserwatywni rewolucjoniści, tacy jak Ernst Juenger, Ernst von Salamon, August Winnig, Karl Petel, Harro Schultzen-Beysen, Hans Zehera, czy komuniści Laufenberg i Wolffheim, a nawet niektrzy skrajnie lewicowi narodowi socjaliści, jak Strasser, czy przez pewien okres Josef Goebbels.

Tak naprawdę, termin narodowy bolszewizm jest znacznie szerszy i znacznie głębszy, nie ogranicza się do wymienionych trendw ideologicznych. Jednakże w celu odpowiedniego zrozumienia go, powinniśmy przeanalizować pewne oglne kwestie filozoficzne i teoretyczne, związane z definiowaniem lewicy i prawicy, tego, co narodowe i tego, co socjalne. Pojęcie narodowy bolszewizm zawiera zamierzony paradoks. Jak dwa wzajemnie wykluczające się poglądy mogły zostać połączone?

Read more...
Texts | Polish text on Dugin and Eurasia | 2002 3 2002, 16:17


Original text
Łukasz Kobeszko

EURAZJA, GEOPOLITYKA I TRADYCJA POLITYCZNE I IDEOWE KONCEPCJE ALEKSANDRA DUGINA

Wśrd wielu politologw i historykw idei, ktrzy pojawili się w Rosji w latach 90. na szczeglną uwagę zasługuje 39 - letni dziś filozof Aleksander Dugin, ktry od niemal 10 lat na rosyjskiej, a można śmiało powiedzieć także europejskiej scenie myśli politycznej zajmuje renomowane miejsce. W Polsce Dugin jest znany przede wszystkim dzięki periodykom "Fronda" i "Stańczyk", ktre kilka lat temu zamieściły parę artykułw na temat jego poglądw. Ten pierwszy zamieścił nawet niemałych rozmiarw wywiad z filozofem. Czasami jego nazwisko pojawia się w naszej rżnego rodzaju publicystyce politycznej, ale zazwyczaj są to krtkie wzmianki. Wydaje mi się, że rzeczą pożyteczną byłoby przedstawienie w skondensowanej formie poglądw Dugina większemu gronu czytelnikw, gdyż zawierają ciekawe i dosyć oryginalnie postawione problemy i diagnozy.

Aleksander Dugin rozpoczynał swoją karierę jako naukowiec, publicysta i działacz polityczny pod koniec okresu istnienia ZSRR, w trudnym dla ogłu społeczeństwa rosyjskiego etapie rozpadu Imperium. Ukończył wydział filozofii i historii religii na Uniwersytecie Moskiewskim i zajmował się dalej pracą naukową. Związał się też z powstającym w szybkim tempie rosyjskim obozem narodowym, reprezentowanym mocno w tym czasie przez część byłych działaczy KPZR o nastawieniu antyliberalnym, antyzachodnim i przeciwnych pierestrojce Michała Gorbaczowa, ktrą słusznie uważali za prbę rozmontowania imperium radzieckiego i dążenie do okcydentalizacji Rosji. Wśrd nich był także obecny przywdca Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej Giennadij Ziuganow. Dugin wraz z kilkoma przyjaciłmi wydawał wtedy pismo "Zawtra". Jak jednak sam stwierdził w pewnym wywiadzie parę lat pźniej, postawa wielu ludzi Ziuganowa rozczarowała go, gdyż ich protest przeciwko pierestrojce i pźniejszym, prozachodnim rządom Jelcyna był powodowany jedynie lękiem przed utratą posiadanych jeszcze resztek wpływw politycznych i małymi horyzontami myślowymi, wyniesionymi wprost z breżniewowskiej epoki stagnacji, ktre nie znajdowały miejsca na żadną poważną i głęboką refleksję ideową i polityczną.

Read more...
...5