9 , -  
FAQ-
Eurasian Movement (English).. " "" -


.. " "

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
(.) | mp3
.

(- mp3, . 1 )
:
- -
- -

--
[ ]
[ ]
[ -]
[ ]
[ ]
- [ ]
[ ]
[ ]
? []
[ ]
.. >>
>>
>>
>>
>>
" "
, 125375, , , 7, 4, 605, (. )
:
+7(495) 926-68-11
- , , , , CD, DVD, VHS , , "" .
E-mail:
 • " "
  -:
  +7(495) 926-68-11
 • - " "
 • . ()

 • [ ]
 • .
  : 117216, / 9, ..

  " "
 • -
  Rambler's Top100  ..

  -
  evrazia - lj-community
  -
  -
  (VIII )

  ( )

  ( )

  ( )

  . @Mail.ru
  Avrasyac ar ve Trkiye'nin Jeopolitii | Aleksandr Dugin 

  Aleksandr Dugin

  Avrasyac ar ve Trkiye'nin Jeopolitii

  1. Bir Yntem Olarak Jeopolitik

  Jeopolitik yntem, mahiyeti itibariyle kart iki hakimiyet modelinin -deniz ve kara- temel dalizmine dayanmaktadr. Bu dalizmi dikkate almakszn jeopolitik hakknda fikir beyan etmek, yerekimi yasalarn bilmeksizin klasik fizikten bahsetmek gibi, tamamen anlamszdr. Erbab iin bu bilinen bir eydir. Ancak "jeopolitik" kelimesini televizyon yorumcularndan duyan sradan halk iin bu bir yenilik olabilir. Bu alma, tm meseleleri bu balamda netletirmek amacndan domutur, jeopolitik yntemdeki kara-deniz kartl, bilgisayar teknolojisindeki 0-1 eklindeki saysal ikili kodla ayn eydir.

  Biz, bunu bir aksiyom olarak kabul ederek, jeopolitik analiz alanna adm atyoruz. Fakat mevcut durumda her ey tedricen daha etrefilli bir hal almaktadr.

  Her eyden nce, Kuantum mekaniinde de olduu gibi, ou ey "gzlemcinin duruu"na baldr. Beyazlar veya siyahlarla oynadmza bakmakszn oyunun kurallarna prensipte evet dedikten sonra birtakm problemler kmaya balar. nk jeopolitik yntem tek boyutlu ve tam-simetrik deildir. Siyahlar ve beyazlar (kara-deniz) burada farkl kurallara tabi olmakta, farkl ekilde hareket etmekte, farkl amalarn peinden gitmektedirler. Bunlar, zerk mantk ve stratejilerle donatlm nitel kutuplardr. Dier nicel disiplinlerden farkl olarak Jeopolitik, nitel yaklamdan, ana kutuplarn temel nitel asimetrisinden hareket etmektedir. Jeopolitik analiz mekan, deiken (anisotropic) hallidir: Karadan denize, denizden karaya bak farkl sonular verir; bunlar, iki farkl manta tabi iki farkl mekandr.

  Kara ve deniz yalnzca gzlemin grnen hali deil ayn zamanda gzlemcinin isel mahiyetidir; sadece darda deil, ieridedir de. Kara ve deniz medeniyetinin insanlar dnyay, dier insanlar, kltrleri ve inan sistemlerini kendi jeopolitik gzlkleriyle grrler. Ve bir de karma (artl olarak "kysal) ara versiyonlar mevcut olduundan, szkonusu tablo inanlmaz derecede karmaklamaktadr.

  Bununla beraber, jeopolitiin amac, her trl sistemde (en karmanda bile) kara ve deniz temel dalizmini ortaya karmaktr. Bu, daha sonra en karmak ve ok katmanl kombinasyonlarda bu esaslardan her birinin gelime diyalektiini dikkatle takip etmek iin gereklidir. inlilerin eril ve diil iyin ve yang) mene' teorileri veya Marksist emek-sermaye ilikisi diyalektii, bize jeopolitik yntem hakknda baz analojiler sunmaktadr; fakat jeopolitikte tabii ki, temel kutuplar farkldr.

  Jeopolitik, metafizik, gnostik veya etik tehis yapmay yani neyin aydnlk, hakikat ve hayr olduunu; neyin ise karanlk, yalan ve er olduunu aklamay kendine ama edinmez. Jeopolitik, her bir medeniyetin deer yapsnn manasn anlamaya, idrak etmeye ve onun mantn tasvir etmeye alr. Ancak objektif bir metodolojinin pekala belli bir medeniyetin rn olan somut kiileri veya bir grup insan her zaman kullanyor olmas nedeniyle, objektif jeopolitik, teorik dzeyde dahi mevcut olamaz: her bir milli ekoln niteliksel yaklamn yanstan bir jeopolitik, bir Anglo-Sakson, Alman, Rus, Arap, in, Japon, Trk vs. jeopolitii olacaktr. Ve tm bu yaklamlar, ezeli jeopolitik ikilikten hareket ederek, kendi lkesinin tarihini, dinini, kltrn, rkn kara-de-niz temel yap koduyla ilikilendirerek genelleme yapt zaman gerek bir jeopolitik nitelik kazanacaktr.

  Bir halkn ve lkenin tarihsel olaylar ile jeopolitik kod arasndaki ilikide, milli ekoller dzeyinde nemli eitsizlikler belirmektedir. Szkonusu kutuplardan herhangi biri ile azami derecede yaknlaan medeniyet durular mevcuttur. Bu lkelerin ve medeniyetlerin jeopolitik ekolleri, kural olarak, metodolojinin son derece ak ve tutarl oluu ile seilmektedir. Bu durum doaldr; zira onlar jeopolitik kodu incelemekle, kendi medeniyetlerinin esas mahiyetini aratrmaktadrlar, iki medeniyet -Anglo-Sakson (deniz) ve Avrasyac (kara)- bylesi imtiyazl bir durumda bulunmaktadr. Dier medeniyet nvelerinin ounluu melez bir karakterdedir: Bunlarn jeopolitik zelliklerini tahlil ettiimizde zorunlu olarak kara ve deniz esaslarnn dengesinden bahsederiz. Dier bir deyile, Avrasyac ve Atlantiki (Anglo-Sakson) medeniyet dndaki medeniyetlerin tamam muhtelif dzeylerde "kysal nitelik" tamakta, iki temelin diyalektik uyumu zerinde kurulmaktadr. Tabii ki, Avrasyac ve Atlantiki evrenin kendisinde de gerek yekpare gerekse heterojen (jeopolitik adan) hatlar mevcuttur. Fakat burada tek bir temel istikametin mevcudiyetinden sz edilebilir. Bu istikametten sapmak mmkn olmakla beraber, dorudan kart olanla deitirmek imkanszdr. Kysal medeniyetler iin ise durum byle deildir: Burada Avrasyac veya Atlantiki prensiplerin zaferi, medeniyet ynnn radikal deiimine neden olabilir. Geri bu "kysal medeniyetler" asndan jeopolitik temayl deiiklikleri ile oynama, jeopolitik kimliin temeline konulmutur. Bu oyun, kendi ana vektrleri ile krlmaz surette ilikili olan jeopolitik kutuplardan farkl olarak, ne radikal bir etik anlam, ne de mutlakl iermektedir.

  2. Jeopolitiin Tanmlanmas

  Jeopolitik aratrmalarna ilgi arttka, jeopolitiin aka bir tanmn yapmak daha nemli bir hale gelmektedir. Bu, szkonusu kavramn hem daraltlmamas hem de geniletilmemesi iin gereklidir, isveli Rudolf Kjellen'in "jeopolitik, devletin teritoriyle ilikisini inceleyen bir disiplindir" eklindeki temel tanm bugn iin akas yeterli deildir. nk yzyl akn aratrmalar, jeopolitik yntemin sadece devletler tarihinde deil, medeniyetsel, kltrel, dini ve iktisadi kurallara uygunluklarn sistematize edilmesinde de pekala kullanlabileceini gstermitir. Bugn "Ortodoksluun jeopolitii", "islamn jeopolitii", "sosyalizmin jeopolitii", "demokrasinin jeopolitii", "beyaz rk"n ve "siyahiler"in jeopolitiinden bahsetmemiz gayet mmkndr. Bu nedenle, "jeopolitik"in daha geni tanmn vermenin tam srasdr

  Jeopolitik, insanl mekan faktryle karlkl ilikisi ierisinde inceleyen bir disiplindir.

  Son yzyllarda diakronizmin kat ve nitel alglan zerine kurulan tarihsel (geici) yntem geerli olmutur: Halklarn ve devletlerin tm hayat, bir gelime sreci olarak deerlendirilmi, tasvir edilmi ve aratrlmtr. Bu erevede tarihsel gelimenin evrensel yasalara uygunluklar, hayatn zamana gre kurulmas, ebedi eyler olarak addedilmekteydi. Diakronik yaklama olan yakn ilgi, nitel zamanla yani tarihin kendisi ile bylenme burada tezahr etmekteydi. Corafya (mekan) srf tarihin (zaman) prizmas vastasyla idrak edilmekteydi. Bu yzden, halklar ve lkeler, dinler ve kltrler dolayl ve ak ekilde "gelimiler" ("ncler", "ilerlemeciler") ve "gelimemiler"e ("geri kalmlar", "ilkeller") blnmekteydi. Tarihselciliin benzersiz olmas gelimemilerin herhangi bir deer ve orijinaliteye sahip olma hakkn reddediyordu: gelimemiler yalnzca "nclere yetimek"le deerli hale gelebilirlerdi.

  Tarihselciiiin istismar edilmesi, pek ok ilgin reti retti, fakat bir sr hakszlklara da yol at. Bunlardan en rezili, (kle ticaretinden Auschvvitz toplama kampnn dehetlerine) Avrupa rkldr. Nitel zaman kriterlerine ballk, tarihin daha yksek bir aamasna mensup olma, birilerine tekiler zerinde hakimiyet kurma hakkn salamaktayd. Gerekeleri de, tekilerin "gelimemi", dahas "yetkinlememi, eksik, zararl" olmalaryd, "ilerlemeci" milletler, ocuklarn, zrllerin veya geri zekallarn himayeye alnmasna benzer ekilde "geri kalmlar"! idare etme hakkn kendilerinde grmlerdi.

  Jeopolitik, mekansal kritere ncelik vermekle (zellikle Aydnlanma andan itibaren aka ifade edilen) tarihselcilie kar tek tarafl hayranl dengelemeyi hedeflemektedir. Bir bakma, jeopolitik medeniyetler ve halklarn senkronik tablosundan hareket etmektedir. Bir tarihi iin her eyden nemlisi "ne zaman" sorusuna bir cevap bulmaksa, bir jeopolitiki iin bu "nerede" sorusudur. Olaylarn anlam, zaman ekseninden ziyade mekan zerindeki konumlaryla da belirlenmektedir.

  Tarihselcilik, mekan (corafi) faktrnn trde ve nemsiz olduu, tarihi zamann ve yapsnn temelde bir olduu koulundan ileri gelmektedir. Jeopolitik ise krenin her bir noktasnda, mekann isel ileyie uygunluklarn yanstan kendine zg zaman olduunu kabul etmektedir.

  Bu ekilde anlalan jeopolitik, insan dncesinin, felsefesinin ve analizinin yeni biimleri iin muazzam ufuklar amaktadr. imdi anlalmtr ki, jeopolitik yaklamn uluslararas ilikiler, askeri strateji veya makro-iktisat alanna tatbik edilmesi, bir g uygulamasndan ve olduka somut olgulara yeni temel bir metodolojinin zel ve snrl -fiilen tecrbe ve tatbik edilebilir- bir uygulanmasndan baka bir ey deildir. Yerel siyasi amalarn gerekletirilmesinden balayan jeopolitik, fark edilmeden yle bir raddeye geldi ki, buradan daha byk bir lee gemesi mukadderdir.

  Tarihselcilik modernite ann alameti idiyse, jeopolitik -veya daha geni anlamda, mekan felsefesi- postmodern an ncelikli enstrman olma iddiasndadr.

  3. Trkiye'nin Jeopolitii

  Trkiye jeopolitiinin btnsel bir tablosunu, tabii ki ada Trklerin izmesi gerekir. Bu, btn bir milli ekol faaliyetinin rnleri olmaldr. Biz ise, bu temel konuya yaklamn sadece balca hususlarn kaydetmeye alalm.

  Trkiye jeopolitiinin temel saikinin Trk etnik meneinin kadim katmanlar olduunu kabul etmek gerekir. Devasa bir dnya imparatorluunu (ki onun hayati merkezini u anki Trkiye muhafaza etmektedir) kuran Trklerin tarihi ykseliinin kknde de bu faktr bulunmaktayd.

  Bozkr gebeleri olan kadim Trkler, aka ifade edilen ktasal, karasal kaynan tayclar idiler. Onlar Avrasya'nn enginliklerinde bir halk olarak teekkl etmi ve yaylma, zgrlk ve iktidar enerjisini zmsemilerdi. Mool, iskit, Hun, Avar, Got, Alan vs. dier Avrasya gebeleri gibi Trkler de, gerek stepleri, gerekse daha bar olan yerleik medeniyetleri kontrol altnda birletiren gebe imparatorluk prensibini kendi kltrlerinde barndrmaktaydlar. Gebe imparatorluklar daima tm Avrasya tarihinin kaynatrc unsuru saylmtr. Jeopolitiin kurucusu Halford Mackinder'in ifadesiyle, bu imparatorluklar "kara ekyalar" dalgasnn parlak ifadesi idi. Aslnda ktann derinliklerinden gelen ve kysal hatlardan azami uzaklkta veya tamacla kapal souk okyanus mekanlar ile evrelenen bu yaylmac ve kaynatrc saik, jeopolitikte Avrasyaalk olarak adlandrlmaktadr.

  Bu anlamda, ada Trkiye'nin ve hatta Osmanl imparatorluu'nun kuruluunun kkleri saf Avrasyaclk muhitine inmektedir.

  Bu derin arkaik Avrasyac menei Trkiye jeopolitiinin mayas addetmek icap eder. Jeopolitik kktencilik (Trke anlamndaki) bak as savunulursa, o zaman asl bu alt katman balca ve belirleyici etken olarak deerlendirilmelidir.

  Mekan felsefesi olarak jeopolitik, "ilerleme" anlayn tanmadndan, bu Avrasyac katman, Trkiye devletilii tarihinde stnlk tekil etmesine ve u anki aamada bir hayli zayflamasna ramen hi de klmemitir.

  Aslna baklrsa Panturanizm lks asl bu derin katmana seslenmektedir. Geri srf rksal faktr ve tarihi Rusofobi (Rus aleyhtarl) vurgusu (ayn zamanda, bu ideolojinin nc glerce ara amalar iin kullanlmas ihtimali) bu lky esasl bir ekilde greceli klmaktadr. Eer Panturanizmin Avrasyac balamda tashih edilmesi mmkn olsa idi, Trkiye jeopolitiinin tutarl ve elikisiz bir modeline olduka uygun olacakt.

  Trkiye jeopolitiinde ikinci dzlem, esasen Osmanl jeopolitiidir. Burada balangtaki Trk saikinin temelinden deiimi ortaya kmakta, islam faktr ve Trkler tarafndan fethedilen topraklarn girift etnik ve kltrel yaps devreye girmektedir. Burada islamn tarihi jeopolitii ile.Akdeniz ve Orta Dou'nun asrlara dayanan mrekkep jeopolitik sisteminin ortak hayat (symbiasis) szkonusudur. Gerek islamn, gerekse Orta Dou-Akdeniz havzasnn jeopolitii, kara ve deniz vektrlerinin sk bir biimde iice getikleri tamamen farkl konulardr.

  slam mmetinin temelini atan Arap ftuhat, kk itibariyle phesiz ki, karasal ve ktasal idi. Akdeniz ise, kara ve deniz prensiplerinin birbiriyle daima att kart jeopolitik ynelimlerin yuma idi. Her iki jeopolitik gerekliin neredeyse belirgin bir ekilde tebarz ettii karasal Roma-denizci Kartaca ak ztlnn dnda, szkonusu esaslar, bu havzann Msr, Suriye, Mezopotamya, Yunanistan, iran vs. gibi tm medeniyetlerde daha rtl ve hassas bir biimde bir arada bulunmaktayd.

  Osmanl imparatorluu, tm bu mrekkep jeopolitik mecmuun tamamn Avrasyac sert bozkrllarn denetimi altnda toplamt. Bu bozkrllar, imparatorluk kurucu enerjileri ve sade fakat sert askeri etikleri sayesinde bu ok eitli kitleyi tek bir jeopolitik sistemde eritip kaynatrmay baarmlard, Ancak Marip'ten Balkanlar ve Kafkaslara kadar byk mekanlar zerinde denetim kuran Trklerin kendileri de, fethettikleri medeniyetlere zg jeopolitik eilimleri tedricen benimsemekteydiler. Osmanl mparatorluu'nun jeopolitik tarihinin tam bir tablosunu izmek zenli ve ayrntl bir aratrmay gerektirmektedir. Bu, genelde jeopolitik iin de gerekli olacak nemli ve ilgi ekici birok bilgi verebilir. Bildiim kadaryla, henz byle bir alma mevcut deil.

  Trkiye'nin jeopolitik tarihindeki nc temel aama, milli veya post-emperyal aama olarak adlandrlabilir. Akdeniz'in usuz bucaksz mekanlarna fevkalade yaylmadan sonra imparatorluun idari nvesinin jeopolitik saiki, dar bir milli devlet boyutuna kadar geriledi. Bu durum hemen birok yeni probleme yol at: Trkler emperyal idarenin etnik ekirdeini oluturduklar zaman milli esas, jeopolitik, sosyal ve dini misyonla rtmekteydi. Fakat nder bir etnisitenin stnlnde Kemalist ulus-devlet modeline geite zellikle Rum, Bulgar, Ermeni ve Krt milli aznlklar problemi yeni bir boyut kazand. Modem Trkiye'nin, Gen Trklerin demir iradesi ile perinlendiini,, laiklik ye milliyetilik prensipleriyle kaynam, kat bir askeri zn stnlnde kurulduunu biliyoruz. Fakat askeri-siyasi yapyla bylece perinlenen ulus-devlet oluumu artk bsbtn yeni bir jeopolitik izgiyi dikte etmekteydi: O andan itibaren Trkiye, islam aleminde liderlik iddiasnda bulunamazd. Zira dier islam lkelerinin (Byk Britanya tarafndan desteklenen ve hatta tahrik edilen) ounluu, Trkiye kart milli politikalar neticesinde ortaya kmlard. Trkler emperyal fonksiyonlarn da kaybetmilerdi; devletleri etrafnda Arap lkeleri, Rusya, Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya, iran gibi eski ve yeni dmanlar bulunmaktayd. Bu durum, d destei zorunlu klyordu. Ankara, 20. yzyln birinci yarsnda angaje olmam jeopolitik mttefik olarak Almanya'ya ynelmi, II. Dnya Savandan sonra ise, bu "harici akcier" ABD olmutur.

  Jeopolitik adan bu, Trkiye'nin byk jeopolitikten (ktasal ve emperyal) kk jeopolitie (durumsal ve pragmatik) geii anlamna gelmektedir. Biim ve muhteva bakmndan Atlantiki blok olan NTO'ya giriin, aslnda Trk tarihini oluturan derin jeopolitik etkenlerin tezahr etmesiyle gerek kavramsal ve tarihsel, gerekse medeniyetsel olarak atacan dikkate almak gerekir. Bu etkenler, phesiz ki, ounlukla karasal ve Avrasyac idi. NATO ile ittifak taktik meseleleri zmekteyse de, milli devletin biimi ve askeri-demokratik laik rejim byk apl jeopolitik gelecein temeli olamaz. Dier bir deyile, Trkiye'nin (kk deil) byk oyunda arl olan bir oyuncu olmas iin kendi tarihinin manasn yeniden idrak etmesi, yeni perspektifleri tasarlamas, Ankara'nn mutabk olabilecei byk lekli jeopolitik projelere sahip salam ve gvenilir partnerler bulmas gerekir.

  4. Trkiye iin Yeni Avrasyaclk

  Bir Rus jeopolitikisi olarak hi phesiz ne srlen jeopolitik projelerin tavsiye edilmesinde ve deerlendirilmesinde tarafsz deilim. Bunlarn tm artk Avrasyac projeler saylmaktadr; zira Rus medeniyetinin jeopolitik mahiyeti Avrasyaclktr. Mekan felsefesi nokta-i nazarndan Rusya, Avrasya'dr; Rusya ve Avrasya medeniyetsel ve jeopolitik alardan mteradiftir. Anglo-Sakson dnyas (objektif olarak Dnya Adas) rneinde olduu gibi, Heartland topraklarn iine alan Rusya'nn derin kimlii ok aktr: Rusya ya byk Avrasyac ktasal imparatorluk olacak, ya da hi varolmayacaktr. Rusya'nn jeopolitik kimlii, "kara ekyalar" dalgasna, Slav unsurunun Cengiz Han imparatorluu'nun Trk-Mool kkeni ile ittifakna dayanmaktadr. Rus Avrasyac dnrler (N. S. Trubetskoy, P. N. Savitski, N. N. Alekseyev, P. S. Suvchinski, L. N. Gumilev) kendi almalarnda bu hususu tetkik ve sistematize etmilerdi. Bu nedenledir ki, Trkiye'de en ok ilgimi eken ey Avrasyac eilimlerdir. nk bu temel zerine sadece gnbirlik mterek menfaatlere ulalmakla kalnmaz, Karadeniz evresinde ve Kafkasya'da birka asrdr sren Rus-Trk atmasna da son verilebilir ve ayn zamanda stratejik yeniden yaplanma dorultusunda tm kta iin yeni ok kutuplu bir proje gelitirilebilir.

  Bir ulus devlet ve NATO yesi olarak Trkiye, Avrasya projesi iin yeterince hasm bir oluumdur: bylesi bir Trkiye ile Rusya'nn ortak hedeflerinden ok daha fazla jeopolitik elikileri bulunmaktadr. Realist olmak ve durumu aklselimle deerlendirmek gerekir: Ankara'nn een ayrlklarna belirli dzeyde yardm, eski Trk-Ermeni srtmeleri, Bak'de Moskova kart atmosferin desteklenmesi, Bak-Ceyhan petrol boru hatt inasyla ilintili tm konular, Atlantiki ve Avrasya kart stratejinin parametrelerine aka uygun dmektedir. Bu durumda Rusya, iran'la ilikilerin pekitirilmesinden, Ermenileri ncelikli olarak desteklemeye, Kbrs konusunda Rumlar lehine lobicilikten, Krt isyanclar ve islamc gelenekselciler ile samimi ilikilere varncaya kadar geleneksel bir kar hareketler sistemine otomatik olarak itilmektedir. Fakat tm bunlar taktik dzeyde olan eylerdir. Yeni Avrasyac proje, tamamen farkl bir eyi ngrmektedir.

  Yeni Avrasyaclk, gnmzdeki durumu kresel boyutta idrak etmeyi nermektedir: Biz, tek kutuplu bir dnyann, yani dorudan Amerikan kontrolnde ve Anglo-Sakson siyasi, iktisadi ve dini deerlerin hakimiyetindeki kresel Atlantiki imparatorluun kuruluu eiinde bulunmaktayz. Jeopolitik adan szkonusu olan, denizin kresel zaferi ve karann malubiyetidir. Demek ki, yeni dnya dzeninin kurbanlar sadece karasal devletlerin siyasi-stratejik menfaatleri deil, tekdnyac (mondialist) ikameci-kltrn Procrustes1 yatana smayan tm geleneksel deerler ve normlar sistemi olacaktr. Bugn kimse mnferit mcadelede galebe almaya kabil deildir: halklar ve inanlar kendi aralarnda hangisinin deerleri daha iyidir diye iddialarda bulunduklar srece, globallemenin kresel silindiri halklarn, rklarn, dinlerin ve kltrlerin tm farkllklarn ve zelliklerini "tek bir insanlk" asfaltnda ezecektir. Bu srete de, gerek ABD ile gnll ibirliine gidenler, gerekse mstakbel kresel diktatrle kar kmaya cesaret edenler eit dzeyde zarar grecek. Kendi kimliimizi savunmak iin bizler, ok az bir sre nce rakiplerimiz ve hatta hasmlarmz olanlarla dahi ciddi jeopolitik bir ittifaka girmek zorundayz.

  Dolaysyla, gerekte ve derinden bizi yaknlatran eyi aramak gerekir. Trkiye'nin jeopolitik kknn asl Avrasyaclkta aranmas icap ettiini yukarda ifade ettim. Bu az bir ey deil. Bu, Rusya-Trkiye ilikilerinde yeni bir sayfa almas iin ciddi bir temel sunmaktadr. Bununla beraber, hayaller kurmak gerekmez: Bu sayfay yazmak hi de kolay olmayacak; nk Ruslar ve Trklerin greceli uyumazl dier geri kalan eyler gibi bizim tarihi kimliimizin bir parasdr. Fakat, Amerikan merkezli yeni dnya dzeninden gelen tehdidin ciddiyeti, bizleri bu aamaya mmkn olduunca hzl gemeye mecbur etmelidir.

  Byk Rus filozofu Konstantin Leontev, Rusya ile Trkiye'nin mukadderatnn birlemesi gerekeceini henz 19. asrn sonlarnda sylemi, o zamann bu iki imparatorluunda pek ok ortak nokta bulmutu. Leontev'e has olan bu Turkofillik (Trk severlik), daha sonra Trubetskoy'dan Gumilev'e kadar Rus Avrasyaclarnn Turkofillii eklinde yeniden canlandrld. Dost Trk halklarnn imparatorluk kurucu saikinin deerini idrak eden biz Slavlar, dostluk elini uzatmaya hazrz. Avrasya ok byktr ve enginlikleri herkese yeter. Ancak 21. yzyln "Amerikan yzyl" olacana ilikin meum kanaat gerekleirse, o zaman biz ortak Vatanmz kaybedebiliriz. Eer bu yzyla "Amerikanc" olma hkm verilmise, o zaman Avrasya'y lm bekliyor. nk jeopolitiin balca yasasna gre, bir deniz medeniyeti olarak Atlantikilik, bir kara medeniyeti olarak Avrasyacln dorudan kartdr.

  Aleksandr Dugin 17 Ocak 2003


  : - , Russia.ru


  : , Georgia Times


  - -. , russia.ru


  . " ",


  . Russia.Ru


  : . GeorgiaTimes.TV


  . "-"


  vs.: .


  : . Russia.Ru


  4 : . " 24"

  :
  -
  ()

  (-)

  (-)

  ()
  -
  (-)

  ( )

  ()

  ( )

  ()

  ()
  ...  5