Добро Пожаловать Международное Евразийское Движение
Развитие детей ЭСТЕР
Облачный рендеринг. Быстро и удобно
от 50 руб./час AnaRender.io
У вас – деньги. У нас – мощности. Считайте с нами!
Поиск 
 
                             

14 июня, пятница Новости Регионы Евразийский Союз Молодёжи Евразия-ТВ Евразийское обозрение Арктогея  

Разделы
Евразийское Обозрени
СМИ о евразийстве
Новости
FAQ
Материалы
Выступления Дугина
Интервью Дугина
Статьи Дугина
Коммюнике
Хроника евразийства
Тексты
Пресс-конференции
Евразийский документ
Геополитика террора
Русский Собор
Евразийская классика
Регионы
Аналитика
Ислам
США против Ирака
Евразийская поэзия
Выборы и конфессии
Экономический Клуб
Интервью Коровина
Статьи Коровина
Выступления Коровина
Евразийство

· Программа
· Структура
· Устав
· Руководящие органы
· Банковские реквизиты
· Eurasian Movement (English)


·Евразийская теория в картах


Книга А.Г.Дугина "Проект "Евразия" - доктринальные материалы современного евразийства


Новая книга А.Г.Дугин "Евразийская миссия Нурсултана Назарбаева"

· Евразийский Взгляд >>
· Евразийский Путь >>
· Краткий курс >>
· Евразийская классика >>
· Евразийская поэзия >>
· Евразийское видео >>
· Евразийские представительства >>
· Евразийский Гимн (М.Шостакович) | mp3
· П.Савицкий
Идеолог Великой Евразии

(музыкально-философская программа в mp3, дл. 1 час)
Кратчайший курс
Цели «Евразийского Движения»:
- спасти Россию-Евразию как полноценный геополитический субъект
- предотвратить исчезновение России-Евразии с исторической сцены под давлением внутренних и внешних угроз

--
Тематические проекты
Иранский цейтнот [Против однополярной диктатуры США]
Приднестровский рубеж [Хроника сопротивления]
Турция на евразийском вираже [Ось Москва-Анкара]
Украинский разлом [Хроника распада]
Беларусь евразийская [Евразийство в Беларуси]
Русские евразий- цы в Казахстане [Евразийский союз]
Великая война континентов на Кавказе [Хроника конфликтов]
США против Ирака [и всего остального мира]
Исламская угроза или угроза Исламу? [Ислам]
РПЦ в пространстве Евразии [Русский Народный Собор]
Лидер международного Евразийского Движения
· Биография А.Г.Дугина >>
· Статьи >>
· Речи >>
· Интервью >>
· Книги >>
Наши координаты
Администрация Международного "Евразийского Движения"
Россия, 125375, Москва, Тверская улица, дом 7, подъезд 4, офис 605, (м. Охотный ряд)
Телефон:
+7(495) 926-68-11
Здесь же в штаб-квартире МЕД можно приобрести все книги Дугина, литературу по геополитике, традиционализму, евразийству, CD, DVD, VHS с передачами, фильмами, "Вехами" и всевозможную евразийскую атрибутику.
E-mail:
 • Админстрация международного "Евразийского Движения"
  Пресс-служба:
  +7(495) 926-68-11
 • Пресс-центр международного "Евразийского Движения"
 • А.Дугин (персонально)
 • Администратор сайта
  [схема проезда]
 • Заказ книг и дисков.
  По почте: 117216, а/я 9, Мелентьеву С.В.

  Информационная рассылка международного "Евразийского Движения"

 • Ссылки  Евразийский союз молодёжи

  Русская вещь

  Евразия-ТВ
  Счётчики
  Rambler's Top100  ..

  Пресс-центр
  · evrazia - lj-community
  · Пресс-конференции
  · Пресс-центр МЕД
  · Фотогалереи
  · Коммюнике
  · Аналитика
  · Форум
  Евразийский экономический клуб

  Стратегический альянс
  (VIII заседание ЕЭК)
  Симметричная сетевая стратегия
  (Сергей Кривошеев)
  Изоляционизм неизбежен
  (Алексей Жафяров)
  Экономический вектор терроризма
  (Ильдар Абдулазаде)

  Все материалы клуба

  Рейтинг@Mail.ru
  ''İşçi Partisi'' | Mehmet Bedri Gültekin: Karikatür provokasyonu ile sergilenen emperyalist küstahlık | 13.02.2006 Напечатать текущую страницу
  İşçi Partisi

  Mehmet Bedri Gültekin: Karikatür provokasyonu ile sergilenen emperyalist küstahlık

  "İşçi Partisi"

  Hz. Muhammed’in karikatürlerinin bir Danimarka gazetesinde yayınlanmasının ardından yaşanan gelişmeler, emperyalist neo liberal ideolojinin dünyamızı nereye getirmiş olduğunu göstermesi bakımından ibret vericidir.

  Dünyamız, farklı dinler, mezhepler, milletler, etnik topluluklar, bölgeler ve devletler arasında düşmanlıkların, habire körüklendiği bir barut fıçısına dönüşmüştür.

  Emperyalizm, 20. yüzyılın son çeyreğinde “Yeni Dünya Düzeni” adını verdiği sistemini, dünyaya hakim kılmak için var gücüyle çalıştı. Huntington, Fukuyama gibi ideologlar, bu saldırının teorisini ürettiler.

  Bu ideologlara göre “İnsanlık, Büyük Fransız Devrimi ile birlikte milliyetçi, ardından sosyalist ideolojileri benimseyerek bir sapma içine girdi. Bu ideolojiler, insanın doğasına aykırıdır. İnsan doğasına en uygun olan ideoloji, aidiyet duygusudur. İnsan kendisini bir dine, bir mezhebe, bir tarikata, bir bölgeye veya aşirete mensup hisseder. Bin yıllar boyunca hep böyle oldu.

  “Son iki yüzyılda ise, milliyetçi ve sosyalist ideolojilerle bu aidiyet (kimlik) bilinci geri plana itildi. Fakat bu geçici bir durumdur. İnsanlık şimdi, yeniden aslına dönüyor.  “Çeşitli alt kimliklerin üstte birleştiği farklı medeniyetler, dünyanın asıl gerçekliğidir. Hristiyan Batı, Müslüman Doğu, Budizmin Hint ve Çin Asya’sı, Afrika ve Latin Amerika; dünyadaki belli başlı medeniyetlerdir. Bunlar arasında uzlaşmaz çelişmeler vardır.

  “Önümüzdeki dönemde çatışmalar, bu medeniyetler arasındaki fay kırıklarında yoğunlaşacaktır.”

  Emperyalist ülkeler, on yıllar boyunca bu fikirleri propaganda ettiler. Özellikle ezilen dünyada her türlü bölünmeyi desteklediler, kışkırttılar ve örgütlediler. Bütün bu faaliyetler için milyarlarca dolar ayırdılar.

  Sonuç; işte şimdi yüzyüze olduğumuz manzaradır.

  TANRI VE ŞEYTAN

  Medeniyetler çatışması teorisinin mucitleri, kendilerine ait “Anglosakson Hristiyan Medeniyeti”, üstün medeniyet olarak görmektedir.

  Onun için emperyalist küstah, kendisi dışındaki bütün halkların inancını, tarihini, kültürünü, geleneklerini, kısacası bütün değerlerini aşağılar.

  Bush gibi bazı meczuplar ise üstünlüklerinin; Tanrı tarafından kendilerine bahşedilen bir lütuf olduğuna inanırlar. Kendileri Tanrı’nın, diğer medeniyetler ise şeytanın temsilcisidir.

  Danimarka Başbakanı’nın olayların büyümesine yol açan küstah tavrı, basit bir akılsızlık değil, emperyalistlerin genlerine işlemiş olan bu yanlış ideolojinin sonucudur.

  Elbette bu ideolojiyi emperyalist çıkarlar şekillendiriyor.

  “DİNLER ARASI DİYALOG”

  Bu arada “Dinler arası diyalog” adı altında yürütülen çalışmaların, nasıl büyük bir aldatmaca olduğu da açığa çıkmaktadır. Bu propagandayı yapanlar, “medeniyetler çatışması” adını verdikleri tabloyu yaratabilmek için, bir örtüye ihtiyaç duymaktadırlar.

  Ekim Devrim’i, Kemalist Devrim ve mazlumlar dünyasında, bu devrimleri takip eden bir dizi devrimin gerçekleştiği üç çeyrek asır boyunca, “dinler arası diyalogdan” bahseden yoktu. Ama, emperyalistlerin kışkırttığı bir iki istisna dışında, farklı dinlere mensup halklar arasında düşmanlık ve çatışma da bu dönemde çok fazla görülmedi.

  Küçük bir gözlem; dinler arası diyalog masalı ile, etnik ve dinsel çatışmaların aktörlerinin aynı çevreler olduğunu görmemizi sağlar.

  TUZAK

  Bu tablodan çıkarılacak büyük bir ders vardır. Karikatür olayında sergilenen emperyalist küstahlığa tepki göstermek gerekir. Ama unutulmamalıdır ki, bu küstahlığın sahipleri, hangi dinden olursa olsun Asya’nın, Afrika’nın ve Latin Amerika’nın bütün mazlumlarına düşmandırlar.

  Bush ve diğer emperyalistler İran’a ve Irak halkına düşman oldukları kadar, Chavez’in Venezuela’sına veya Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ne de düşmandırlar.

  Dolaysıyla en büyük yanlış, karikatür olayını, Hıristiyanların Müslümanlara saldırısı olarak görmek ve ona göre tepki vermektir. Trabzon’da bir Katolik papazın öldürülmesi tam da böylesine bir tuzağa düşmeyi gösteriyor.

  ÇIKIŞ YOLU

  Dünyamız, bir avuç asalak emperyalistin sömürü ve tahakkümü altındadır. “Medeniyetler çatışması” veya “Dinler arası diyalog” adı altında üretilen bütün teoriler, bu sömürü ve tahakkümün sürmesi içindir.

  Yüzyıllar öncesinin ideolojileri ve örgütleri ile emperyalizmin bu saldırısına karşı konulamaz. Ortaçağ’ın düşünce ve örgütlenme kalıplarına hapsedilmiş ezilenler, emperyalist zorbalar ile baş edemezler.

  Kapitalist sömürgeciliğin başladığı 15. yüzyıldan, 20. yüzyıla kadar geçen beş asırlık tecrübe, bu büyük gerçeği kanıtladı. İnsanlık beş asırlık tecrübenin ardından, Ekim Devrimi ve Türk Kurtuluş Savaşı ile emperyalist sömürgecilikten nasıl kurtulacağını öğrendi.

  Mazlumların bugün yapması gereken, başarısızlığın ideolojisini bir kenara bırakarak kendilerini başarıya götüren Ekim Devrimi ve Türk Kurtuluş Savaşı’nın ideolojilerine yeniden dört elle sarılmaktır.

  Yani dini, dili, rengi ve etnik kimliği ne olursa olsun bütün mazlumlar dünyası, bir avuç emperyalist zorbaya karşı birleşmelidir.

  Телепартия

  Александр Дугин: Постфилософия - новая книга Апокалипсиса, Russia.ru


  Валерий Коровин: Время Саакашвили уходит, Georgia Times


  Кризис - это конец кое-кому. Мнение Александра Дугина, russia.ru


  Как нам обустроить Кавказ. Валерий Коровин в эфире программы "Дело принципа", ТВЦ


  Спасти Запад от Востока. Александр Дугин в эфире Russia.Ru


  Коровин: Собачья преданность не спасет Саакашвили. GeorgiaTimes.TV


  Главной ценностью является русский народ. Александр Дугин в прямом эфире "Вести-Дон"


  Гозман vs.Коровин: США проигрывают России в информационной войне. РСН


  Александр Дугин: Русский проект для Грузии. Russia.Ru


  4 ноября: Правый марш на Чистых прудах. Канал "Россия 24"

  Полный видеоархив

  Реальная страна: региональное евразийское агентство
  Блокада - мантра войны
  (Приднестровье)
  Янтарная комната
  (Санкт-Петербург)
  Юг России как полигон для терроризма
  (Кабардино-Балкария)
  Символика Российской Федерации
  (Россия)
  Кому-то выгодно раскачать Кавказ
  (Кабардино-Балкария)
  Народы Севера
  (Хабаровский край)
  Приднестровский стяг Великой Евразии
  (Приднестровье)
  Суздаль
  (Владимирская область)
  Возвращенная память
  (Бурятия)
  Балалайка
  (Россия)
  ...рекламное

  Виды цветного металлопроката
  Воздушные завесы
  Топас 5